Bepalings en voorwaardes

bannerAbout

Bepalings en voorwaardes

Hierdie ooreenkoms bevat die bepalings en voorwaardes vir die gebruik van die WELLDONE ELECTRONICS LTD. Internet-werf. Soos gebruik in hierdie ooreenkoms: (i) "ons", "ons" of "ons" verwys na WELLDONE ELECTRONICS LTD .; (ii) "u" of "u" verwys na die individu of entiteit wat die "Internet-webwerf gebruik; (iii)" Internet-werf "verwys na alle sigbare bladsye (insluitend bladsyopskrifte, persoonlike grafika, knoppie-ikone, skakels en teks) , onderliggende programkode, en gepaardgaande dienste en dokumentasie van hierdie webwerf; en (iv) "vennoot" verwys na 'n derdeparty-entiteit met wie WELLDONE ELECTRONICS LTD 'n weergawe van hierdie webwerf geskep het of wat WELLDONE ELECTRONICS LTD. om na hierdie internetwerf te skakel of met wie WELLDONE ELECTRONICS LTD 'n gesamentlike bemarkingsverhouding het. Deur hierdie internetwerf te besoek, te blaai en / of te gebruik, erken u dat u gelees het, verstaan ​​en ingestem het om gebind te wees aan hierdie bepalings en voorwaardes en voldoen aan alle toepaslike wette en regulasies.
 

1. Lisensiehouer van gebruik

Ons verleen aan u 'n beperkte, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroepbare lisensie om die internetwerf slegs te gebruik vir die bestuur van u aankoopproses, insluitend die besigtiging, versoek, goedkeuring en bestelling van produkte vir uself of namens u onderneming. As lisensiehouer van die internetwerf mag u nie die regte wat u op die gebruik van hierdie internetwerf het, huur, verhuur, 'n sekuriteitsbelang verleen in of andersins oordra nie. U is verder nie gemagtig om die aankoopbestuur- en verwerkingsdienste van hierdie internetwerf te verkoop nie.
 

2. Geen waarborg / vrywaring nie

WELLDONE ELECTRONICS BPK. en sy vennote waarborg nie dat u gebruik van die webwerf ononderbroke sal wees, dat boodskappe of versoeke afgelewer sal word of dat die werking van die webwerf foutloos of veilig sal wees nie. Daarbenewens het die veiligheidsmeganismes wat deur WELLDONE ELECTRONICS LTD geïmplementeer is. en sy vennote kan inherente beperkings hê, en u moet self bepaal dat die webwerf voldoende voldoen aan u vereistes. WELLDONE ELECTRONICS BPK. en sy vennote is nie verantwoordelik vir u data nie, hetsy op ons of u bedieners.
U is verantwoordelik vir die gebruik van u rekening en om die vertroulikheid van u wagwoord en inligting te handhaaf. Ons raai u aan om u wagwoord en rekeningnommer met enigiemand te deel; enige sodanige verdeling is geheel en al op eie risiko. Daarom moet u 'n unieke, nie vanselfsprekende wagwoord kies en u wagwoorde gereeld verander.
Die WELLDONE ELECTRONICS LTD. Die webwerf en die inhoud daarvan word "soos dit is" en WELLDONE ELECTRONICS LTD verskaf. en sy vennote lewer geen voorstellings of waarborge van enige aard met betrekking tot hierdie webwerf, die inhoud daarvan of enige produk nie. WELLDONE ELECTRONICS BPK. en sy Vennote hiermee uitdruklik alle waarborge, hetsy uitdruklik of stilswyend, van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n bepaalde doel of nie-oortreding, vrywaar. Hierdie vrywaring deur WELLDONE ELECTRONICS LTD. en sy Vennote beïnvloed geensins die waarborg van die vervaardiger, indien enige, wat aan u oorgedra word nie. WELLDONE ELECTRONICS Ltd. data, onderbreking van rekenaars en dies meer) of koste van verkryging van plaasvervangende goedere of dienste wat voortspruit uit of verband hou met die gebruik van produkte of die gebruik of onvermoë om hierdie internetwerf te gebruik, selfs al is WELLDONE ELECTRONICS LTD. en / of sy Vennote sal in kennis gestel word van die moontlikheid van sodanige skade, of vir enige eis deur enige ander party. WELLDONE ELECTRONICS BPK. en sy Vennote nie bevestig of waarborg dat die inligting wat op hierdie webwerf verskaf word akkuraat, volledig of op datum is nie. Hierdie beperkinge sal voortduur indien enige beëindiging van hierdie ooreenkoms.
 

3. Titel

Alle eiendomsregte en intellektuele eiendomsregte op die internetwerf bly in WELLDONE ELECTRONICS LTD., Sy Vennote en / of sy verskaffers. Kopieregwette en verdrae beskerm hierdie webwerf, en u mag geen kennisgewings of etikette op die webwerf verwyder nie. Deur die gebruik van hierdie internetwerf sal geen intellektuele eiendomsreg aan u oorgedra word nie.
 

4. Opgraderings

WELLDONE ELECTRONICS BPK. en sy vennote behou die reg voor om die webwerf volgens ons goeddunke op te dateer en op te gradeer sonder kennisgewing aan u, insluitend maar nie beperk nie tot veranderende funksies, gebruikerskoppelvlak, prosedures, dokumentasie of enige van die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms. WELLDONE ELECTRONICS BPK. behou verder die reg voor om enige van die bepalings en voorwaardes hierin en in die beleid te verander deur dit op die internetwerf te plaas. As enige opdatering, opgradering of wysiging vir u onaanvaarbaar is, is u enigste gebruik om die gebruik van die webwerf te staak. U voortgesette gebruik van die internetwerf na enige verandering op ons webwerf of die plasing van 'n nuwe ooreenkoms op ons webwerf, sal 'n bindende aanvaarding van die verandering uitmaak.
 

5. Verbod teen verandering

Ingevolge die voorafgaande lisensie is dit u verbied om die bronkode vir die werking van die internetwerf te verander, te vertaal, uitmekaar te maak of om te draai of om andersins die bronkode te probeer aflei of afgeleide WELLDONE ELECTRONICS LTD te skep. gebaseer op die internetwerf of gedeeltes van die internetwerf. Vir die doeleindes van hierdie ooreenkoms, beteken "omgekeerde ingenieurswese" die ondersoek of analise van die webwerf-sagteware om die bronkode, struktuur, organisasie, interne ontwerp, algoritmes of koderingstoestelle te bepaal.
 

6. Beëindiging

Hierdie lisensie eindig outomaties na kennisgewing aan u indien u nie voldoen aan die bepalings en voorwaardes wat hierin beskryf word nie. WELLDONE ELECTRONICS BPK. het die reg om die lisensie van enige gebruiker te eniger tyd te beëindig vir enige of geen rede nie. Sodanige beëindiging kan slegs gebaseer wees op die diskresie van WELLDONE ELECTRONICS LTD. en / of sy Vennote.
 

7. Ander vrystellings

WELLDONE ELECTRONICS BPK. en sy Vennote is nie verantwoordelik of aanspreeklik teenoor u vir enige vertraging of versuim om op grond van hierdie ooreenkoms uit te voer as sodanige vertraging of mislukking voortspruit uit brand, ontploffing, arbeidsgeskil, aardbewing, ongevalle of ongeluk, gebrek aan of versuim van vervoergeriewe en / of dienste, gebrek aan of mislukking van telekommunikasiefasiliteite en / of dienste, insluitend internetdienste, epidemie, vloed, droogte, of as gevolg van oorlog, rewolusie, burgerlike herrie, blokkade of verbod, daad van God, enige onvermoë om enige vereiste lisensie, permit te verkry of magtiging, of as gevolg van enige wet, proklamasie, regulasie, verordening, eis of vereiste van enige regering of as gevolg van enige ander oorsaak, hetsy soortgelyk of anders as die genoemde, buite die redelike beheer van WELLDONE ELECTRONICS LTD. en sy Vennote.
Hierdie ooreenkoms verteenwoordig die volledige ooreenkoms rakende hierdie lisensie en mag slegs gewysig word deur 'n skriftelike wysiging wat deur beide partye uitgevoer word.
As enige bepaling van hierdie ooreenkoms as onafdwingbaar beskou word, sal sodanige bepaling slegs hervorm word in die mate wat nodig is om dit afdwingbaar te maak.
U verklaar en waarborg dat u, aangesien die individu elektronies instem tot die bepalings van hierdie ooreenkoms, gemagtig is en gemagtig is om in te stem tot hierdie ooreenkoms namens uself en enige organisasie wat u voorgee om te verteenwoordig.